Vikten av extern hjälp

Som företag har man oftast många järn i elden och många aspekter av verksamheten man behöver se över och förbättra. Tyvärr är det långt ifrån alltid all tid, kompetens och kapital finns för att bemöta dessa frågor och svårigheter på ett optimalt sätt. Det är då möjligheten till extern hjälp kommer in som en räddare i nöden. 

Investerare

I fall där likviditeten eller den ekonomiska situationen generellt är kärv så kan det finnas behov av extern finansiering.  Vilken typ av investerare man söker efter beror på företagets läge. Om företaget är i en tillväxtfas och har ett negativt kassaflöde så brukar det handla om en venture capital investering. Det är mer spekulativt och en förhoppning om företagets framtida förbättring på marknaden. En venture-kapitalist kan oftast även tillföra kunskaper till det unga företaget och på så sätt hjälpa dem förbättra sin position på marknaden.Om företaget har ett positivt kassaflöde handlar det oftast istället om en buy-out, som på många sätt mer kan likna ett privat lån än en investering.

Konsulter

Om det är kompetens eller tid som saknas inom företaget så kan det rätta valet vara att ta in en konsult. De gånger när en konsult är det mest självklara valet är bland annat när det inte behövs en full tjänst, arbetsbelastningen är varierande eller då det är svårt att hitta någon för en projektanställning.  Exempel på utmaningar där samarbeten med en konsult för de allra flesta företag är den bästa lösningen är bland annat kvalitetssäkringsarbeten. Då detta är ett komplext men otroligt viktigt område kan det vara bättre att ta in en extern part som har längre erfarenhet.

You May Also Like