Stambyte I Fastigheten

På grund av att rör och stammar i en fastighet blir uttjänta med åren, kommer det alltid en tid då alla fastigheter måste genomgå ett stambyte. Här finns det många sätt att utföra regelbundet underhåll så att tiden mellan nödvändiga stambyten blir så lång som möjligt.

Om rören i en fastighet inte är allvarligt skadade kan ett tillfälligt alternativ till stambyte vara relining. Dock är det enbart något som ger dig mellan 15 – 25 år extra innan fastigheten måste genomgå ett stambyte. Få mer kunskap om stambyte genom att läsa på nätet.

Olika stambytesmetoder

Ett stambyte innebär en stor kostnad och en lång planering föregår alltid det fysiska arbetet. Beroende på vilka förutsättningar som finns gällande en berörd fastighet, kan du välja olika stambytesmetoder. Det gör du alltid i samråd med en erfaren stambyteskonsult, då de flesta fastighetsägare inte har tillräckliga kunskaper för att ta egna beslut rörande ett stambyte.

De vanliga metoderna för stambyte är:

  • Traditionellt stambyte: Den absolut vanligaste metoden av stambyte, vilket innebär att alla rör och stammar byts ut mot nya.
  • Partiellt stambyte: Ett partiellt stambyte betyder att delar av en fastighet genomgår stambyte i olika etapper.
  • Prefabstambyte: Med metoden prefabstambyte blir ett nytt utrymme byggt i det gamla.
  • Kassettstambyte: Använder färdiga kassetter med rörinstallationer.

You May Also Like