Om du ska köpa eller sälja en bostadsrätt

Vare sig du planerar att köpa eller sälja en bostadsrätt så kan det finnas anledning att titta på köplagen och vad detta kan innebära för dig både som köpare eller säljare. Det är alltså köplagen och dess regler som gäller vid överlåtelser av en bostadsrätt.

Som säljare så kan man enligt köplagen få ett skadestånd om betalning inte skett vid utsatt tidpunkt eller om betalning uteblivit helt och hållet. Som köpare så kan man få någon form av prisavdrag eller till och med ett skadestånd om något i avtalet inte överensstämmer och något blivit fel. Om man inte avtalat något annat parterna emellan så är det köplagen som gäller. Det finns viktiga bestämmelser i köplagen som i vissa fall kan missuppfattas och det är viktigt att man kollar upp detta då man ska sälja eller köpa sig en bostadsrätt.

Köplagen är en lag som ska reglera köpet av lös egendom, där bostadsrätter innefattas. Det finns vissa saker i lagen som man bör kolla upp extra och detta är de bestämmelser om fel men också om undersökningsplikten, påföljder och friskrivning. Det finns även en lag om köp av fastighet men det är en hel del skillnader mellan den lagen och köplagen. Så om du planerar att köpa eller sälja en bostadsrätt så kan det vara en fördel att titta igenom köplagen ett par gånger för att veta vad som gäller.

You May Also Like