Lägga ned verksamheten

Även om man inte har planer på att lägga ned sin verksamhet någon gång den snaraste framtiden, kan det ändå vara bra att veta hur det går till och vad som krävs.Generellt sett kan man säga att man måste följa en av två vägar beroende på vilket typ av företag man har: enskild firma, kommandit-, handels- eller aktiebolag.

Enskild firma

Så länga man inte måste gå in konkurs finns det alltid andra sätt att bli av med en enskild firma, man kan sälja den eller låta den gå i arv. Oavsett vilket sätt man väljer är det viktigt att man avslutar bokföringen på rätt sätt, ett sista bokslut måste göras oberoende av när på året man väljer att lägga ned verksamheten. Räkenskapsåret kan därför bli kortare än tolv månader, men det är fullständigt naturligt och gör inget.Även de allra sista affärshändelserna måste bokföras och all information om räkenskapen under verksamhetstiden måste bevaras i minst sju år. Medan det inte är speciellt komplicerat att lägga ned en enskild firma kan det ändå ta ganska lång tid innan man är helt klar med det, det är inte ovanligt att man talar om flera år.Avregistrering av verksamhet kan göras på verksamt.se genom deras e-tjänst.

Handels- och kommanditbolag

Det enda sättet att frivilligt avveckla ett handels- eller kommanditbolag är genom likvidation. En likvidation är kortfattat upplösningen av ett företag. Måste skulder betalas av när företaget avvecklas förvandlar man företagets tillgångar till pengar för att kunna göra detta. Eventuella överskott kommer därefter att fördelas mellan bolagsmännen.

Aktiebolag

Driver man ett aktiebolag har man ett par olika alternativ till avveckling:

  • Likvidation
  • Försäljning
  • Fusion
  • Konkurs

Likvidation av ett aktiebolag är något mer komplicerat än för ett handels- eller kommanditbolag. För mer information om detta är det bäst att vända sig till en expert inom området.Försäljning är oftast den enklaste utvägen att själv bli av med företaget. Detta är helt och hållet mellan säljare och köpare, inga statliga organ är inkopplade.Fusion innebär att företagets samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag. Det överlåtande bolaget upplöses på så sätt utan att behöva genomgå likvidation.Konkurs sker då företaget befinner sig på obestånd, det vill säga att företaget inte kan betala sina skulder och att detta inte är endast ett tillfälligt problem. I en konkurs säljs företagets alla tillgångar i syfte att betala av skulderna.

You May Also Like