Starta ett aktiebolag

Det är ett antal moment inblandade i att starta upp ett nytt aktiebolag, men det finns även genvägar som man kan ta. I denna artikel tar upp hur det normalt sett går till och hur man kan skynda på processen.Använder man sig av den normala processen går man igenom fem steg:

  1. Beslut om att upprätta stiftelseurkund och bolagsordning. En stiftelseurkund är ett protokoll om aktiebolagets bildande, där ska man ange hur mycket som ska betalas per aktie, funktionärer i aktiebolaget och förslag till bolagsordning. En bolagsordning inkluderar information som vilket namn och verksamhet företaget ska ha.
  2. Teckna och betala aktier. Den som startar ett aktiebolag köper även aktier i företaget, kallas även för att teckna aktier. Man anger hur många aktier man tecknar i stiftelseurkunden. Är det flera som tecknar aktier måste samtliga skriva under teckningen, men alla som är stiftare behöver inte teckna aktier i företaget. Betalning kan ske genom att man helt enkelt sätter in pengar på ett speciellt konto i en bank. Det krävs ett aktiekapital på minst 50,000 kronor för ett privat aktiebolag och 500,000 kronor för ett publikt.
  3. Underskrift av stiftelseurkund. Aktiebolaget är bildat när alla stiftare har skrivit under stiftelseurkunden.
  4. Anmälan till Bolagsverket och betalning av avgift. Det finns två sätt att göra detta, antingen kan man anmäla företaget för registrering genom e-tjänst på sidan verksamt.se eller med blanketten Nyregistrering nr 816 på Bolagsverkets hemsida. Detta måste ske senast sex månader efter stiftelseurkunden har upprättats. Vid anmälan av aktiebolag ingår även en avgift.
  5. Bolagsverket registrerar företaget. Med denna registrering får företaget ett organisationsnummer och ett registreringsbevis. Med registreringen slutförd är då företaget en juridisk person och verksamheten kan påbörjas.

I slutändan gå man igenom en hel det pappersarbete och själva registreringen tar omkring en månads tid. Alternativet är att köpa ett lagerbolag. Ett lagerbolag är ett registrerat aktiebolag, komplett med organisationsnummer som aldrig tidigare bedrivit någon verksamhet. Detta bolag kan man börja använda på en gång bara någon timme efter köpet. Bolaget kan även lätt anpassas efter köparens behov.

You May Also Like