Tre punker företagseffektivisering

Ekonomi betyder kort och gott läran om att hushålla med knappa resurser. För att kunna arbeta med det i större skala och öka ett företags möjligheter att både leva och växa  så är effektivitetsarbete bland det viktigaste man kan göra. 

Effektivisering av kommunikation

Snabb, effektiv och korrekt kommunikation inom ett företag är enormt viktigt. Rätt information måste komma till rätt person vid rätt tidpunkt. Lösningarna för dessa är många men många lutar sig tillbaka på E-post med SMS och telefoni som komplement. Problemet är att det inte alltid räcker. Ofta resulterar det i att företaget splittras då vissa grupper väljer att använda det ena kommunikationsmedlet mer än det andra eller till och med introducera helt nya mjukvarulösningar som chattar. På grund av detta kan det vara bra att hitta en kommunikationslösning som är anpassad just för företag och fungerar för alla. Den just nu populäraste och snabbast växande chattjänsten för företag är Slack. Man bör dock vara försiktig även här då viss kommunikation hellre borde ske i ett affärssystem och vara knuten till kunden, produkten eller produktionen som det handlar om.

Processeffektivisering

Det finns många sätt att se på processeffektivisering men en av de synsätt som just nu är mest populärt heter BPM eller Business process management. Det handlar egentligen om att på ett systematiskt sätt se över och utveckla företagets affärsprocesser. Detta är i sig en process som konstant är i utveckling och förändring, precis som företaget. Grunden i BPM är egentligen processmodellering, att på ett visuellt och klart sett ge översikt över hela affärsprocessen samt ge möjlighet att styra detta från interfacet.För att lyckas med detta på ett effektivt sätt behöver man alltså utveckla eller köpa ett system som är anpassat eller går att anpassa till företagets processer.

Energieffektivisering

Miljöarbete inom företaget är något som blir allt viktigare och kan förutom att spara på miljön, även minimera kostnader. Ett av de starkaste exemplen för detta är Coca-Cola som genom att minska storleken på deras korkar sparade miljön över 2000 ton koldioxid samt deras plånböcker inköpet av över 500 ton plast.

You May Also Like