Rörliga företag

Med den här titeln menar vi företag som flyttar från plats till plats, vanligtvis marknader och evenemangsföretag. De håller sig på rörande fot under större delen av året och arrangerar händelser och upplevelser över hela landet. Hur får man ett sådant företag att rulla med samma effektivitet som ett stationärt?

Smarta betalsystem

Det brukar alltid finnas något att köpa eller betala för under evenemang. Det kanske är inträda för att få delta, det finns marknadsstånd eller så säljer ni kringprodukter. För att genomföra köpen ska kunden kunna betala på flera sätt: kontanter, kort, faktura och swish är de vanligaste. Problemet kan vara att vanliga kassasystem är otympliga och är utformade för inte flyttas runt så mycket. Ett sätt är att hyra in kassasystemet under tiden ni är på plats. Då behöver ni inte flytta runt det från evenemang till evenemang, den kan istället bokas och levereras till platsen så den är där när ni kommer dit. Om det inte är möjligt måste ni ta ställning till vilken betalningsmetod som är viktigast. Kort är dyrt eftersom ni måste hyra kortterminaler medan kontanter kan kännas osäkert att förvara på att smart sätt. Swish är något som nästan alla har men om det passar er beror på vad ni har för evenemang planerat. Äldre och mindre barn är inte benägna att betala med swish, då fungerar kontanter bättre. Det borde dock finnas en bankomat i närheten, de som kommer oförberedda behöver enkelt kunna ta ut pengar för att shoppa loss.

Organisering

Det gäller att alla är medvetna om sina arbetsuppgifter och tiderna. Under en flytt måste allting följa med från ena platsen till den andra. Checklistor är nästan det bästa verktygen, om ni inte har sofistikerad utrustning som låter er skanna in era saker för att vara säker på att allt är med. Skriv upp och dela ut checklistor till alla i teamet. Se till att delegera och dela upp arbetsbördan så saker och ting inte packas två gånger eller så det uppstår förvirring kring vem som ska göra vad. Rotera checklistorna för att göra arbete lite mer varierat, en och samma person behöver inte göra samma tunga lyft. Se till att listor och arbetsgången finns på papper och på de anställdas mobiler. Ni kan också använda appar för att alla ska ha tillgång till checklistor för arbetsmiljön och vad alla behöver tänka på under uppbyggnad och nedplockning av evenemanget.

You May Also Like