ECM

ECM, Enterprise Contetnt Management är summan av de processer, verktyg och lösningar ett företag använder sig av för att hantera ostrukturerad och strukturerade information på ett säkert sätt genom hela dess livscykel, från att den skapas tills dess att den antingen arkiveras, förs över till en ny part eller tas bort.Det är många företag som kämpar en hel del med hanteringen av den information ska lagras på platser som lokala diskar, privat post eller komplexa filstrukturer på servrar. Många gånger är resultatet av detta att dessa resurser blir svår att utnyttja därför att få anställda vet var den relevanta informationen egentligen finns när de har behov av den.På senare år har det börjat ställas hårdare krav på informationshantering och dokumentering av förändringar i företaget och dess strukturer, speciellt i den offentliga sektorn som bank, försäkring, finans, energi och hälsa. I och med detta har många företag inrättat en ny roll för att på rätt sätt kunna hantera dessa krav, en CCO, Chief Compliance Officer.Även interna krav inom företag, så som ökat effektivt samarbete mellan avdelningar och processer lägger ytterligare press på att informationen tillgängliggörs på ett bra och fungerande sätt. För många företag är detta mer än vad de själva kan hantera och tar istället hjälp från företag som erbjuder effektiv hantering av information.Det är ofta större företag som använder sig av ECM, men det finns även versioner som är anpassade för mindre företag att vara både kostnadseffektiva och praktiska.Vanligtvis är dessa tjänster molnbaserade för att skydda företaget från serverkraschar och andra problem. Alla sådana molntjänster måste även vara säkra så att informationen endast är tillgänglig för de som är behöriga.

You May Also Like