Skydd för de anställda

Som arbetsgivare har man en skyldighet att bistå med vissa skydd för sina anställda. Vilka detta dock är kan variera beroende på huruvida man har ett kollektivavtal eller inte.Det mest grundläggande om detta har att göra med själva anställningen och förlitar sig på Lagen om anställningsskydd, även känd som LAS. Huvudsyftet för denna lag är att reglera uppsägningar och avskedanden.Ett företag med anställda som är ansluten till ett kollektivavtal är skyldiga att teckna de avtalsförsäkringar som igår i detta, men det är fullständigt tillåtet att teckna avtalsförsäkringar utan ett kollektivavtal. Är man inte ansluten till något kollektivavtal alls har man som företagare ingen skyldighet att teckna någon avtalsförsäkring alls.En Sifo-undersökning från förra året visade så mycket som var fjärde företagare med anställda som även saknade ett kollektivavtal inte försäkrade sina anställda eller ens betalade pension för dem, skriver Di i en av sina artiklar. Med denna beräkning säger de att det kan vara så många som 150 000 svenskar som saknar något form av socialt skydd på sin arbetsplats.Andra former av skydd för anställda inkluderar något som kallas för outplacement. Detta är ett skydd för anställda som får sparken och går till på så sätt att man hjälper dem att hitta nya jobb så snabbt som möjligt, utifrån deras expertiser men även efter vad de själva skulle vilja göra. Det är väldigt vanligt att företaget arbetar med en utomstående för att genomföra detta arbete.Detta är även positivt för de som blir kvar på företaget då de vet att om något skulle hända med deras anställning finns detta skyddsnät på plats för att hjälpa dem att hantera situationen. Och det säger ju nästan sig själv att det är bättre med anställda som känner sig trygg på sin arbetsplats än tvärt om. 

You May Also Like