Förenkla din redovisning med extern hjälp!

Redovisning är nödvändigt, viktigt, tar tid och kan vara riktigt roligt! Men det kan även vara frustrerande och skapa ångest och oro. Om redovisningen blir felaktig så kan det få förödande konsekvenser. Det är en av anledningarna till varför det kan vara både tryggt och skönt att anlita externa redovisningskonsulter för att göra jobbet!

Vad är redovisning?

Inom begreppet redovisning kan det rymmas många olika arbeten som är relaterade till ett företag eller annan typ av organisation. Generellt sett kan man säga att redovisning är kopplat till ekonomin, och därför är det särskilt viktigt att arbetet kring redovisningen sker med en noggrannhet och att det blir rätt. Man kan nämna bokföring, årsbokslut, årsredovisning och deklarationer som huvudområdena när man pratar om redovisning. Som företagare är man skyldig att lämna korrekta redovisningar. Det styrs av en lag, bokföringslagen, och felaktig bokföring kan alltså anses som ett brott. Därför kan beslutet att anlita externa experter vara ett smart drag. Du sparar tid, slipper oroa dig för att det ska bli fel och du kan jobba effektivare med det som ditt företag verkligen ska syssla med. Även om bokföringen i första hand är till för dig själv, för att du ska kunna följa upp alla siffror i verksamheten så kan leverantörer, Skatteverket och banken vara aktörer som kan ha ett intresse av att du noggrant kan redovisa för dina siffror.

Läs mer hos Skatteverket

Hos Skatteverket kan man läsa mer om vad lagen säger. Som företagare är man skyldig att känna till detta, och följa det. Kom ihåg att även om du anlitar någon att hjälpa dig med din redovisning så är du fortfarande ansvarig för allting som redovisas och lämnas in. Vem är då bokföringsskyldig? Fysisk person som har enskild firma, handelsbolag, aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Rätt person på rätt plats

Det gäller att tänka igenom sina arbetsuppgifter ordentligt så att man som företagsledare inte tar på sig alltför mycket själv. Visst gäller det att man har koll på allt och håller ett vakande öga över vad som sker då man är ytterst ansvarig för att allt sköts på rätt sätt men samtidigt så måste man fokusera på de områden där det behövs mest. Pappershanteringen blir ofta lidande och är något som får vänta till sena kvällar och helger då man redan är trött och lite ofokuserad och det är då missarna och felaktigheterna uppstår. Allt fler inser fördelarna med att ta hjälp med just detta. Man slipper missa viktiga redovisningar och betalningar samtidigt som fakturering och löneutbetalningar går ut i tid och man kan istället fokusera på lönsamhet, kundvård och kvalité i sitt arbete och även om alla kuggar i hjulet måste fungera så är det ju kunderna som är grundstenarna för företaget.

You May Also Like