Att skriva ett anbud

Vill man ha chansen att vinna en upphandling gäller det att lämna det bästa anbudet man kan. Detta är dock ofta lättare sagt än gjort och en hel del arbete är inblandat i detta. Först och främst måste man planera arbetet och se till att allt är förberett. Detta är speciellt viktigt om man kommer att använda sig av underleverantörer, eller om man har bestämt sig för att lämna ett anbud tillsammans med ett eller flera andra företag.För att lämna ett godkänt anbud gäller det att man besvarar alla frågor som finns med i upphandlingsdokumentet och tydliggör hur man uppfyller tilldelningskriterierna. Detta kan vara avgörande i utvärderingen. Utformningen är av yttersta vikt när det gäller anbudsskrivningen. Om något inte formulerats rätt, om man använder enstaka ord på andra språk än det som erfordrats, några av de efterfrågade dokumenten inte bifogats eller en rad andra uppgifter uteblivit ur anbudet kan det förkastas direkt.Handlar det om offentlig upphandling har man ju dessutom bara en chans på sig att lämna ett anbud, så det gäller att alltid lämna de bästa anbudet man kan. Detta är om något den största anledningen till varför somliga väljer att anlita företag med stor expertis inom området när det kommer till just offentlig upphandling.Utanför dessa situationer kan det finnas möjlighet att förhandla ett anbud. Det gäller dock inte om det är ett öppet eller selektivt förförande, men vid förenklat förförande, direktupphandling, urvalsförförande,  konkurrenspräglad dialog, förhandlat förförande, och förförandet för inrättande av innovationspartnerskap kan man få förhandla ett anbud.Anbud lämnas idag elektroniskt så länge det inte handlar om vissa undantagssituationer. Detta kan till exempel vara på grund av den känsliga naturen av uppgifterna som lämnas in, men även andra omständigheter kan påverka hur ett anbud lämnas in. Om inget annat sägs ska ett anbud helt enkelt lämnas in via en elektronisk plattform.

You May Also Like